لباس کارهای بردیا

بیلرسوت

کد لباس:     B224    

 • ترکیب: ۱۰۰% کتان
 • سایز: S-4XL
 • رنگ: به درخواست مشتری
 • مکان استفاده : مکانیک

مشخصات مدل:

 • آستین و مچ: آستین مچ داردارای دکمه چهار تکه
 • جاخودکاری: یک جیب روی آستین سمت چپ
 • جیب بالا: دو جیب رو سینه با زیپ
 • جیب پایین: جیب بغل هر دو ران همراه با سرجیب و دکمه
 • جیب بغل: جیب کراس

کمر: طرفین کش

قاپک : زیپ

بالا تنه پشت: دارای پنل مشبک تهویه هوا مخفی

پایین تنه پشت: در پایین کمری دارای چین های متعدد جهت راحتی عمل شخص می باشد.

رنگ بندی پیشنهادی

کد لباس:     B223     

 • ترکیب: ۷۵% پنبه ۲۵% پلی استر
 • سایز: S-4XL
 • رنگ: به درخواست مشتری
 • مکان استفاده : جهت لباس فرم آتش نشانی، ایمنی

مشخصات مدل

 • چسب زبر و نرم برای برچسب نام در سمت راست قفسه سینه موجود است.
 • آستین و مچ: آستین مچ دار و همراه با چسپ و محافظ آرنج
 • جیب بالا: یک جیب نگهدارنده موبایل رو سینه با سرجیب و چسب
 • جیب پایین: جیب جلو شلوار روکار
 • جیب پشت: دو جیب در پشت با سرجیب و چسب
 • کمر: طرفین کش
 • شبرنگ: شبرنگ روی زانو، آستین، جلوی سینه و پشت کمر
 •  قاپک : زیپ
 • پاچه ها: زیپ جهت رگلاژ و محافظ زانو

رنگ بندی پیشنهادی

IMG_1717 [1]

کد لباس:     B225     

 • ترکیب: ۶۵% پلی استر ۳۵% ویسکوز با خاصیت ضد روغن و آب
 • سایز: S-4XL
 • رنگ: به درخواست مشتری
 • مکان استفاده : محیط نظامی و امنیتی

مشخصات مدل:

 • چسب زبر و نرم برای برچسب نام در هر دوسمت قفسه سینه موجود است.
 • مچ: مچ دارای چسب و زیپ جهت رگلاژ و دسترسی آسان به تجهیزات نظامی و امنیتی
 • آستین: چسب زبر ونرم روی بازوی آستین ها جهت چسباندن درجه و آرم
 • جیب بالا: دو جیب روی سینه با زیپ
 • جیب پایین: جیب بغل هر دو ران همراه با زیپ
 • کمر: طرفین کش
 • قاپک : زیپ یکسره تا پاچه ها جهت دسترسی به تجهیزات نظامی و امنیتی زیر لباس و زیپ جداگانه فاق شلوار

بالا تنه پشت: دارای پنل دسترسی به جلیقه ضد گلوله 

رنگ بندی پیشنهادی

کد لباس:     B222     

 • ترکیب:  70% پنبه ۳۰% پلی استر
 • سایز: S-4XL
 • رنگ: به درخواست مشتری
 • مکان استفاده : صنایع نفت، پتروشیمی، گاز

مشخصات مدل

 • آستین و مچ: آستین دارای دکمه پرسی جهت رگلاژ
 • جاخودکاری: یک جیب روی آستین سمت چپ
 • جیب بالا: دو جیب رو سینه با سرجیب و زیپ
 • جیب پایین: یک جیب روی ران سمت راست
 • جیب پشت: دو جیب در پشت
 • جیب بغل: جیب کراس، جیب هواکش
 • کمر: طرفین کش
 • شبرنگ: شبرنگ روی زانو و آستین
 •  قاپک : دکمه چهار تکه و زیپ
 • بالا تنه پشت: دارای پنل تهویه هوا مخفی

رنگ بندی پیشنهادی

 

کد لباس:     B200     

 • ترکیب: ۱۰۰% کتان
 • سایز: S-4XL
 • رنگ: به درخواست مشتری
 • مکان استفاده : تمامی صنایع

مشخصات مدل:

 • آستین و مچ: آستین مچ داردارای چسب زبر و نرم
 • جاخودکاری: یک جیب روی آستین سمت چپ
 • جیب بالا: دو جیب روی سینه با سرجیب
 • جیب پشت: دو جیب در پشت
 • جیب بغل: جیب کراس
 • کمر: طرفین کش
 • قاپک : دکمه چهارتکه و زیپ دنده ۵
 • پاچه ها: چسب جهت رگلاژ 

رنگ بندی پیشنهادی

 • کد لباس:     B202     
 • ترکیب: ۷۵% کتان ۲۵% پلی استر
 • سایز: S-4XL
 • رنگ: به درخواست مشتری
 • مکان استفاده :

مشخصات مدل:

 • آستین و مچ: آستین مچ داردارای چسب زبر ونرم
 • جاخودکاری: یک جیب روی آستین سمت چپ
 • جیب بالا: دو جیب روی سینه با زیپ
 • جیب پشت: دو جیب در پشت

جیب بغل: جیب جلو شلوار روکار

کمر: طرفین کش

قاپک : دکمه چهارتکه و زیپ دنده ۵ استخوانی

 • شبرنگ: شبرنگ روی زانو، آستین، سرشانه
 • پاچه ها: چسب جهت رگلاژ 

رنگ بندی پیشنهادی

 • کد لباس:     B203     
 • ترکیب: ۷۵% کتان ۲۵% پلی استر
 • سایز: S-4XL
 • رنگ: به درخواست مشتری
 • مکان استفاده :صنایع پتروشیمی ونفت

مشخصات مدل:

 • آستین و مچ: آستین مچ داردارای دکمه چهار تکه
 • جاخودکاری: یک جیب روی آستین سمت چپ
 • جیب بالا: دو جیب روی سینه با سرجیب و دکمه
 • جیب پشت: یک جیب سمت چپ
 • جیب بغل: جیب کراس همراه با جیب هواکش

کمر: طرفین کش

قاپک : دکمه چهارتکه و زیپ استخوانی

 • شبرنگ: بالا تنه پشت وسر جیبها

رنگ بندی پیشنهادی

 • کد لباس:     B204    
 • ترکیب: ۷۵% کتان ۲۵% پلی استر
 • سایز: S-4XL
 • رنگ: به درخواست مشتری
 • مکان استفاده :صنایع پتروشیمی ونفت

مشخصات مدل:

 • آستین و مچ: آستین مچ داردارای دکمه چهار تکه
 • جاخودکاری: یک جیب روی آستین سمت چپ
 • جیب بالا: دو جیب روی سینه با سرجیب و دکمه و یک جیب موبایل
 • جیب پایین: جیب بغل ران سمت چپ همراه با سرجیب و دکمه
 • جیب پشت:دو جیب در پشت با سرجیب و دکمه

کمر: طرفین کش

قاپک : دکمه چهارتکه و زیپ دنده۵ استخوانی

قابلیت نصب اتیکت جهت نام افراد

رنگ بندی پیشنهادی

 • کد لباس:     B226      
 • ترکیب:۱۰۰% پنبه
 • سایز: S-4XL
 • رنگ: به درخواست مشتری
 • مکان استفاده :محیط نظامی

مشخصات مدل:

 • آستین و مچ: آستین مچ داردارای دکمه چهار تکه
 • جیب آستین:دو جیب روی آستین ها بر سرجیب
 • جیب بالا: دو جیب روی سینه بازیپ
 • جیب بغل: جیب کراس با زیپ
 • جیب پایین:دو جیب روی ران ها و دوجیب روی ساق پا همراه با زیپ

کمر: پشت کش

قاپک : زیپ

پاچه ها: گت دار

قابلیت نصب اتیکت جهت نام افراد و درجات در بالای سرجیب و آستین ها

رنگ بندی پیشنهادی

 • کد لباس:     B207     
 • ترکیب:۷۵% کتان۲۵%پلی استر
 • سایز: S-4XL
 • رنگ: به درخواست مشتری
 • مکان استفاده :مصتایع پتروشیمی ونفت

مشخصات مدل:

 • آستین و مچ: آستین مچ داردارای دکمه چهار تکه
 • جاخودکاری:یک جیب روی آستین سمت چپ
 • جیب بالا: دو جیب روی سینه با سرجیب و دکمه
 • جیب پشت:دو جیب در پشت
 • جیب بغل:جیب جلو شلوار روکار
 • جیب پایین:جیب بغل هر دو طرف ران همراه با سرجیب و دکمه

کمر: طرفین کش

قاپک : دکمه جهار تکه و زیپ دنده۵

شبرنگ:شبرنگ روی زانو،آستین و بالا تنه پشت

رنگ بندی پیشنهادی

 • کد لباس:     B208     
 • ترکیب:۷۵% کتان۲۵%پلی استر
 • سایز: S-4XL
 • رنگ: به درخواست مشتری
 • مکان استفاده :مصتایع پتروشیمی ونفت

مشخصات مدل:

 • آستین و مچ: آستین مچ داردارای دکمه چهار تکه
 • جیب بالا: دو جیب روی سینه با سرجیب و دکمه
 • جیب پشت:دو جیب در پشت با سرجیب
 • جیب بغل:جیب کراس

کمر: طرفین کش

قاپک : دکمه جهار تکه و زیپ دنده۵

شبرنگ:شبرنگ روی زانو،آستین و سرشانه

پایین تنه پشت:در پایین کمری دارای چین های متعدد جهت راحتی عمل شخص می باشد.

رنگ بندی پیشنهادی

ارسال یک دیدگاه